Умови надання послуг

Публічний договір про надання платних послуг хостингу та реєстрації доменних імен Даний договір вважається укладеним після оплати Вами послуги.

Фізична особа-підприємець Свириденко Сергій Григорович, що діє на підставі виписки Серія АГ №891012, надалі ВИКОНАВЕЦЬ, та фізична/юридична особа, що замовляє та оплачує послуги хостингу та/чи реєстрації доменних імен, надалі ЗАМОВНИК, з другого боку, склали даний договір про наступне:

Терміни та визначення, що використовуються в Договорі
Акаунт — сукупність прав користувача по відношенню до розрахованої на багато користувачів системи, що утворюється після реєстрації у вигляді «облікового запису» на веб-сервері Виконавця. Визначається наявністю власного імені (Логіна) і Пароля і домашнього каталогу.
Абонент – особа, яка здійснила платіж за легітимними реквізитами, достатніми для його ідентифікації як суб’єкта правовідносин і яка отримала Пароль і Логін, що дозволяють скористатися послугами за цим договором. Всі дії, вчинені з використанням Логіну та Паролю Абонента, розглядаються Виконавцем як дії, вчинені Абонентом особисто.
Сервер – програмно-апаратна обчислювальна система, яка виконує сервісні функції на запит клієнта, надаючи йому доступ до певних ресурсів.
Трафік – сукупний об’єм даних (файли, пошта, тощо), який проходить через сервер протягом певного проміжку часу.
Процесор (CPU) – потужність процесора, яка гарантується Виконавцем при наданні Замовнику Послуги згідно з обраним тарифним планом.
RAM – оперативна пам’ять сервера, об’єм якої надається у відповідності із обраним Замовником тарифного плану.
Проксі-сервер – сервер та/або програмне забезпечення, який виступає в якості посередника між комп’ютерами-клієнтами та/або серверами.
Доменне ім’я (домен) – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється. Домен ідентифікується іменем домену.
E-mail – електронна пошта.
Web-сайт (сайт) — електронне представництво Абонента в мережі Інтернет, інформаційно-інтерактивний ресурс.
Реєстр – центральна база даних доменів, яка містить інформацію про зареєстровані доменні імена, Адміністраторів доменів, іншу інформацію, необхідну для реєстрації доменів.
Реєстрація домену – це занесення інформації про домен в центральну базу даних доменних імен.
Делегування домену – це створення технічного запису про домен у вказаних адміністратором DNS-серверах, що відповідають та забезпечують функціонування домену.
Адміністратор домену – юридична або фізична особа, для якої реєструється домен. Адміністратор домену визначає:
– порядок використання домену;
– організацію, яка здійснює технічний супровід домену.
Адміністрування домену – визначення порядку використання домену, організація технічного супроводу домену, організація сплати за послуги забезпечення функціонування домену.
Строк реєстрації домену – час, протягом якого забезпечується зберігання інформації про домен в Реєстрі доменних імен. Мінімальний строк реєстрації домену складає 1 (один) рік.
DNS-сервер – служби доменних імен, які містять конфігураційні файли зареєстрованого домену.
Логін – унікальний для веб-сервера Виконавця набір літер та цифр, які в поєднанні з паролем виступають ідентифікатором Замовника.
Пароль – набір літер та цифр, які в поєднанні з Логіном виступають ідентифікатором Замовника.
Замовлення – електронне повідомлення, відправлене Замовником з сайту Виконавця (https://wphost.me), яке містить номер замовлення, а також перелік послуг Виконавця, які Замовник бажає отримати.
Білінг-панель – розділ сайту Виконавця, логін та пароль до якого надається Замовнику після формування замовлення за посиланням https://wphost.me/manager/billmgr або https://my.wphost.me . У білінг-панелі зберігаються дані Замовника, перелік, дата та зміст надісланих Замовнику Виконавцем електронних повідомлень, перелік сплачених Замовником рахунків, активних Послуг. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження логіну та паролю до білінг-панелі.
Веб-сайт Виконавця – веб-сайт, який знаходиться у мережі Інтернет за посиланням https://wphost.me/. Доступ до веб-сайту мають всі користувачі всесвітньої мережі Інтернет 24 години на добу, 7 днів на тиждень
Спам це:
– здійснення організованої масової розсилки інформації рекламного, комерційного чи агітаційного характеру іншим користувачам мережі без їх згоди; листів, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції; розміщення в будь-якій конференції чи форумі повідомлень рекламного, комерційного, чи агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення дозволені правилами такої конференції чи форуму, або ж їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами такої конференції чи форуму;
– розсилання інформації отримувачам, які заздалегідь висловили своє небажання отримувати таку інформацію;
– використання власних чи наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW та ін.) в якості контактних даних при здійсненні будь-якої з вищевказаних дій, незалежно від того, з якої точки мережі були здійснені дії.

Послуга (послуги) хостингу:
– надання Замовнику унікального імені (логіну) та паролю, які дозволяють йому розміщувати дані на сервері Виконавця (реєстрація аканту);
– надання Замовнику логіну та паролю до білінг-панелі
– надання Замовнику дискового простору та інших технічних ресурсів на сервері Виконавця у відповідності з обраним тарифом, який вказаний на веб-сайті Виконавця.
– отримання Замовником необхідних для використання хостингу консультацій від служби технічної підтримки, контактні координати якої вказані на веб-сайті Виконавця.

1. Предмет договору
1.1 За цим Договором Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послугу хостингу згідно з вибраним Замовником тарифом.
1.2 Замовник зобов’язується оплатити обрані ним Послуги у відповідності до тарифів, зазначених у Додатковій угоді №2 або іншими відповідними Додатковими угодами, якщо такі мають місце, інакше згідно тарифів, вказаних у білінг-панелі Виконавця.
1.3 До складу Послуги не входять можливості прийому/передачі електронних повідомлень в офісі Виконавця, настроювання або діагностування персонального комп’ютера, модему або програмного забезпечення Замовника, навчання навичкам роботи у мережі Інтернет та користуванням персональним комп’ютером.
1.4 Виконавець може надавати Замовнику за цим договором інші послуги, такі як реєстрація доменних імен, проведення оптимізації сайту, консультаційні послуги в мережі Інтернет тощо. Вартість таких послуг узгоджується окремо.
1.5 ЗАМОВНИК згоден на зберігання та обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації взаємовідносин в сфері інформатизації, а також згоден з політикою конфіденційності, що опублікована за адресою https://wphost.me/privacy

2. Вартість Послуг та порядок розрахунків
2.1 Вартість Послуг, що надаються Замовнику за даним Договором, вказується у білінг-панелі Виконавця або на момент його укладення визначається Додатковою угодою №2 або іншими відповідними Додатковими угодами, якщо такі мають місце. Виконавець має право змінювати тарифи, які приведені в Додатках до даного Договору. Нові тарифи починають діяти з моменту їх опублікування на офіційному web-сайті Виконавця https://wphost.me . Зміна тарифів на вже передплачені Послуги не здійснюється.
2.2 Для отримання послуги хостингу Замовник проводить оплату за послугу у повному об’ємі через білінг-панель або шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Надання послуг Виконавцем починається відразу після активації акаунту Замовника та продовжується до кінця розрахункового періоду, за який проведено оплату Замовником. Замовник зобов’язаний самостійно слідкувати за закінченням розрахункового періоду, за який проведено оплату, та сплачувати за наступний період. У разі повної або часткової несплати за Послуги, Виконавець має право призупинити надання Послуг до отримання повної оплати Послуг.
2.3 Контактною електронною адресою (e-mail) є електронна адреса, вказана Замовником при формуванні замовлення на веб-сайті чи у білінг-панелі Виконавця. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність надання e-mail , та її працездатність.
2.4 Оплата послуг здійснюється у національній валюті України в формі передплати на період, вибраний Замовником при проходженні процедури замовлення на сайті Виконавця. Мінімальний період замовлення послуг хостингу становить 1 (один) місяць. У разі необхідності зміни періоду оплати Замовник повідомляє Виконавця за допомогою електронної пошти, або проводить зміну періоду оплати через білінг-панель.
2.5 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність та своєчасність здійснюваних ним платежів за послуги, які надає Виконавець за даним Договором.
2.6 Всі банківські комісійні витрати за сплату рахунків Виконавця сплачуються Замовником.
2.7 При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту повідомлення нових реквізитів за допомогою електронної пошти та публікації на веб-сайті Виконавця (https://wphost.me), Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, здійснені за старими реквізитами.
2.8 При оплаті шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця (не через білінг-систему) Замовник зобов’язаний вказати у платіжному документі своє облікове ім’я (login), вказане ним при реєстрації. У випадку, якщо в призначені платежу, зарахованого на розрахунковий рахунок Виконавця, не вказане облікове ім’я (login), Виконавець має право не надавати Послуги до моменту підтвердження даної оплати від Замовника.
2.9 Виконавець може змінювати тарифи на надання Послуг. Нові тарифи доводяться до відома Замовника шляхом публікації на веб-сайті Виконавця та відправленням на контактну електронну адресу Замовника відповідного повідомлення. Замовник може не погодитись з такими змінами та розірвати Договір, про що повинен повідомити Виконавця протягом 10 календарних днів з моменту публікації на веб-сайті або отримання повідомлення. Відсутність відповіді Замовника на повідомлення про зміну тарифів означає, що він погоджується з новими тарифами та всіма зобов’язаннями по сплаті. Зниження тарифів на Послуги проводиться Виконавцем без попереднього повідомлення.
2.10 Послуги вважаються наданими з моменту надсилання Замовником на контактну адресу електронної пошти логіну та паролю для користування Послугами.
2.11 Сторони домовились, що по причині специфічності Послуг, які надаються Замовнику, Послуги вважаються наданими з моменту надсилання Замовнику на контактну адресу електронної пошти логіну та паролю для користування Послугами, або здійснення реєстрації доменного імені. Якщо Замовник має претензії до наданих Послуг, він надсилає претензії на поштову адресу Виконавця, або на адресу електронної пошти Виконавця не пізніше однієї доби з моменту надання Послуг. Послуги вважаються виконаними належним чином, якщо від Замовника не надійшли претензії протягом 30 календарних днів з моменту надання Послуг, передплачені кошти за такі послуги не повертаються.
2.12 Згідно п.196.1 статті 196 Податкового кодексу України, послуги хостингу, делегування доменних імен та внесення даних користувача до сертифікаційних та авторизованих баз даних не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

3. Права та обов’язки Сторін, правила використання послуг та ресурсів
3.1. Виконавець зобов’язаний:
3.1.1. Надавати послуги у відповідності з умовами обраного Замовником тарифу Послуги.
3.1.2. На запит Замовника надавати технічні консультації в об’ємі, необхідному для коректних взаємодій при виконанні умов даного Договору.
3.1.3. У разі незадоволення Замовником якістю наданих Послуг, та отримання письмового звернення про дострокове розірвання Договору, повернути Замовнику залишок невикористаних сплачених коштів з внутрішнього рахунку у білінг-системі протягом 10 календарних днів з моменту отримання письмового повідомлення. Повернути кошти, на момент отримання письмового звернення від Замовника вже використані на оплату послуг, з вирахуванням вартості реєстрації доменного імені (якщо доменне ім’я було зареєстровано безкоштовно), за виключенням випадку, зазначеного у п.2.11 цього договору. Розрахунок залишку коштів проводиться на момент отримання письмового звернення від Замовника. Після отримання письмового звернення від Замовника про дострокове розірвання Договору надання послуг за договором припиняється.
3.1.4. У разі порушення умов даного Договору попередити Замовника електронною поштою про виявлені порушення, окрім випадків, описаних в п.3.4 та його підпунктах.

3.1.5. Повідомити Замовника про виявлені факти намагання третіх осіб зашкодити працездатності сайту Замовника, якщо наявність цих випадків зафіксована і потребує проведення спеціальних дій Виконавця.
3.1.6. На запит замовника надіслати йому деталізовану інформацію щодо причин призупинення надання Послуг у випадках, передбачених п. 3.3.1 даного Договору.
3.1.7. Не розголошувати та не використовувати інформацію, що стосується діяльності Замовника, яка стала відома під час виконання даного Договору.

3.2 Замовник зобов’язаний:
3.2.1. При формуванні замовлення на Послугу надавати повну та достовірну інформацію. За наслідки, що виникли з причини некоректності внесених даних, Виконавець не несе відповідальності. При необхідності перевірки достовірності особи Замовника, надати усі дані (документи), необхідні Виконавцю для проведення такої перевірки.
3.2.2. Виконувати вимоги, викладені в Договорі.
3.2.3. Виконувати вказівки спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет.
3.2.4. Своєчасно передплачувати Послуги.
3.2.5. Підписувати надані Виконавцем Акти виконаних робіт/наданих послуг та направляти їх Виконавцю протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх отримання. У випадку неотримання Виконавцем підписаного Акту виконаних робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів або мотивованої відмови від підписання Акту, вважається, що надані послуги або виконані роботи відповідають вимогам Договору та прийняті Замовником у повному об’ємі, що підтверджується Актом виконаних робіт, який підписаний Виконавцем.
3.2.6. Самостійно слідкувати за дотриманням норм етикету мережі Інтернет.
3.2.7. Не вживати ніяких заходів, свідомо чи ненавмисно, які можуть призвести до порушення функціонування програмного забезпечення Виконавця та/або системи в цілому.
3.2.8. Дотримуватись вимог діючого законодавства України та міжнародного законодавства, використовувати послуги тільки в законних цілях.
3.2.9. Не покладати на Виконавця відповідальність за будь-якими позовами та відповідальність за заборгованості, збитки, затрати та витрати, включаючи всі судові витрати, витрати на оплату послуг адвокатів та юристів, які виникли в результаті судових процесів та рішень суду, що прямо чи опосередковано стосуються Послуг Виконавця.

3.3. Виконавець має право:
3.3.1. Повністю або частково призупинити надання Послуг у наступних випадках без попереднього додаткового попередження:
• у разі недотримання Замовником умов даного Договору та додатків до нього.
• у разі неодноразового недотримання Замовником вказівок спеціалістів Виконавця щодо користування Послугами та мережею Інтернет.
• якщо Виконавець вважає будь-які дії, вчинені Замовником через Послуги, надані Замовнику згідно даного Договору, такими, що завдають або можуть завдати шкоди Виконавцю, іншим замовникам, або нормальному функціонуванню мережі, обладнанню чи програмному забезпеченню, що використовує Виконавець, чи інших послуг, що надає Виконавець.
• у випадку, якщо Замовника було викрито в застосуванні несанкціонованого розсилання (спаму) в будь-якій формі.
• у випадку порушення Замовником норм етикету мережі Інтернет, а саме використання ненормативної лексики у телефонній розмові або у листуванні зі спеціалістами Виконавця.
• у випадку, якщо надання Послуги Замовнику зашкоджує діловій репутації Виконавця
• при отриманні відповідних рекомендацій або вимог від співробітників виконавчих органів влади України у випадку виявлення порушення норм законодавства України або міжнародного законодавства.
3.3.2. Служба технічної підтримки Виконавця не зобов’язана надавати консультації по загальному програмному забезпеченню, інформацію про яке можна отримати з відповідних посібників користувача стосовно даного програмного забезпечення, і не несе відповідальність за непрофесійні та некваліфіковані дії Замовника чи його представників.
3.3.3. При перевищених потребах Замовника до апаратних та інших наданих ресурсів, запропонувати Замовнику перехід на інший тариф, а при відмові Замовника – призупинити надання Послуг з поверненням невикористаних Замовником передплачених коштів.
3.3.4. Змінювати або відключати за необхідністю будь-який веб-сайт, акаунт, базу даних або інший компонент сервера, у випадку його невідповідності пунктам цього Договору. В екстрених випадках вносити будь-які зміни у склад клієнтської частини сервера
3.3.5. Визначати, що саме є порушенням пунктів про використання послуг хостингу даного Договору.

3.4 Забороняється
3.4.1. Будь-які незаконні дії на території України або на території держави ЗАМОВНИКА або країни, до якої розміщувані ЗАМОВНИКОМ дані можуть мати певний стосунок
3.4.2. Розміщувати на ресурсах ВИКОНАВЦЯ будь-яку незаконну, погрожуючу, непристойну, наклепницьку, звинувачувальну, вульгарну інформацію у будь-якому вигляді, а також і посилання на таку інформацію, включно з будь-якою інформацією, котра сприяє незаконним діям
3.4.3. СПАМ (несанкціоновані розсилки) в будь-яких його проявах, в т.ч. і використання дорвеїв як елементу пошукового СПАМу. Кожному ЗАМОВНИКУ, за яким буде помічено участь у розсиланні спаму, буде відмовлено у використанні послуги хостингу, залишок оплачених коштів при цьому на рахунок ЗАМОВНИКА не повертається.

4. Відповідальність Сторін
4.1. Виконавець не несе відповідальності:
4.1.1. За перебої в наданні Послуг, якщо вони були викликані діями Замовника та/або третьої сторони.
4.1.2. За будь-який збиток, завданий Замовнику внаслідок використання наданих Виконавцем Послуг, включаючи випадки, коли Виконавець був проінформований про можливість таких збитків.
4.1.3. За зміст та достовірність будь-якої інформації, що передається або приймається шляхом надання Послуг.
4.1.4. За справність належного Замовнику устаткування та програмного забезпечення, що використовується Замовником.
4.1.5. За втрачений прибуток та/або дохід, а також за непрямі збитки Замовника в період використання чи невикористання (повного або часткового) послуг Виконавця, включаючи випадки, коли Виконавець був проінформований про можливість таких втрат.
4.1.6. За технічний стан мережі, до якої підключений Замовник чи обладнання Виконавця.
4.1.7. За зміст інформації, що розташована на веб-сайті Замовника.
4.1.8. За цілісність, достовірність та наявність сайтів і даних Замовника на сервері Виконавця.
4.1.9. За проблеми, пов’язані з використанням Замовником неліцензійного програмного та технічного забезпечення.
4.1.10. За некваліфіковані дії Замовника щодо використання хостингу.
4.1.11. За працездатність програмних засобів, наданих Замовнику, у випадку, якщо Замовник, – свідомо чи не знаючи, – порушив їх працездатність, видалив або вніс зміни в системні чи службові файли.
4.1.12. За працездатність та придатність до використання програмного та апаратного забезпечення, розробленого третьою стороною.

4.2. Замовник несе відповідальність:
4.2.1. За порушення чинного законодавства, здійснене ним або третьою особою шляхом використання Послуг, що надані Замовнику Виконавцем.
4.2.2. За недотримання умов даного Договору.
4.2.3. За недотримання термінів та порядку оплати Послуг.
4.2.4. За збереження параметрів доступу до Послуги (логін та пароль) та за збитки, які можуть бути надані в результаті несанкціонованого використання параметрів доступу по Послуги.

5. Передача прав та обов’язків
5.1. Кожна зі Сторін може передавати свої права та обов’язки за даним Договором повністю або частково своїм правонаступникам, філіалам, дочірнім підприємствам або іншим особам, про що інша Сторона повинна бути письмово повідомлена не менше, як за 14 (чотирнадцять) календарних днів до передачі.

6. Вирішення спорів
6.1 Всі суперечки та розбіжності, що виникли в результаті виконання даного Договору, Сторони вирішують шляхом
переговорів.
6.2 У разі неможливості досягнення згоди між Сторонами, спір передається на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю у порядку, визначеному чинним законодавством України.

7. Форс-мажор
7.1 Жодна з Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв’язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, та їх виникнення засвідчено Торгово-промисловою палатою України.
7.2 Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно сповіщає про це іншу Сторону.
7.3 Виконання даного Договору, в повному обсязі або частково, призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили продовжується більше трьох місяців, то Договір вважається розірваним.

8. Термін дії та умови розірвання Договору
8.1 Даний договір вступає в силу з моменту його підписання обома Сторонами та діє протягом терміну, за яким Замовником здійснена передплата Послуг.
8.2 За згодою сторін та у випадку здійснення Замовником до закінчення терміну дії Договору передплати Послуг на наступний розрахунковий період, дія Договору продовжується автоматично на тих же умовах, які зазначені у даному Договорі.
8.3 Даний Договір може бути розірваний:
8.3.1 За умов, визначених у даному договорі.
8.3.2 За бажанням однієї зі Сторін, про що має бути повідомлено іншу Сторону не менше як за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.
8.3.3 За взаємною згодою Сторін.
8.3.4 Розірвання даного Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його невиконання або неналежне виконання.
8.3.5 Розірвання Договору не звільняє Замовника від обов’язку сплатити Виконавцю заборгованості за надані Послуги.

9. Заключні положення
9.1 Замовник зобов’язується захищати Виконавця від будь-якої відповідальності – юридичної, адміністративної, моральної – за будь-якими позовами, штрафами, збитками, витратами, викликаними діями Замовника та/або діями відвідувачів ресурсів Замовника при використанні сервісу Виконавця. Це – без яких-небудь обмежень та виключень – стосується як до Замовника (або осіб, що виступають від імені Замовника), так і осіб, чиї акаунти, домени, сайти або інші компоненти розміщені всередині акаунту Замовника.
9.2 З моменту підписання даного Договору всі попередні угоди, домовленості, що стосуються предмету Договору, втрачають силу.
9.3 Всі Додатки, Доповнення, Додаткові Угоди, поправки до даного Договору, підписані уповноваженими представниками обох Сторін, є невід’ємною його частиною.
9.4 Договір укладено українською мовою у двох оригінальних примірниках‚ що мають однакову юридичну силу‚ по одному для кожної із сторін.
9.5 Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити конфіденційність отриманої при виконанні Договору технічної, комерційної або іншої інформації та вжити заходів щодо її нерозголошення. В разі розірвання Договору передача зазначеної інформації третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом можливі лише за письмовим дозволом другої Сторони, незалежно від причин і строку припинення Договору.

10. Адреси, реквізити виконавця (для клієнтів-юросіб):
Фізична особа-підприємець Свириденко Сергій Григорович
Юридична адреса:
42000, Сумська обл., Роменський р-н, с. Овлаші,
Вул.Шевченка, 35
Телефон: (0800) 35 72 69
e-mail: [email protected]
Назва банку:
АТ “Райффайзен Банк АВАЛЬ”
Розрахунковий рахунок UA633808050000000026000551609
МФО 380805
ЄРДПОУ: 3111504392