Додайте в кореневій папці сайту у файл .htaccess (створіть файл, якщо немає) наступний рядок на самому початку:

AddType application/x-httpd-lsphp .phtml .html .htm